Inden for det psykiatriske område er der evidens for, at inddragelse af pårørende giver en bedre behandling af patienten.

Det kan være berigende for såvel patient og pårørende, at den/de pårørende inddrages i behandlingen, hvis de selv og patient indvilger i det.

Det kan eksempelvis være ens ægtefælle, forælder, ven/veninde eller en anden nærtstående.

Som pårørende kan man spille en helt central rolle i det andet menneskes behandling og eventuelle helbredelse, og vi ved i dag, at pårørende kan være til stor hjælp for den, der har det svært. Derfor vil vi gerne involvere dig i behandlingen.