Læge og personale

Læge, Otto Ejsing

Mit navn er Otto Ejsing, speciallæge i psykiatri, og indehaver af denne speciallægeklinik i psykiatri siden 2015.

Jeg er uddannet som læge i 1998 og speciallæge i psykiatri 2007. Jeg er født i 1968.

I årene forud for start i egen klinik har jeg været overlæge på psykiatrisk afdeling, med behandlingsansvar for borgere med stemningslidelser og psykose.

Sygeplejerske, Lilja N. E.

Behandlingen hos mig kan være medicinsk opfyldning og støttende samtaler.

Formålet med samtaler er, at du får indsigt i egen sygdom og bedre forståelse af symptomer.  Lærer at være opmærksom på advarselssignaler, negative automatiske tanker og problemskabende leveregler, samt uhensigtsmæssig adfærd, som vedligeholder symptomerne.

Min opgave som fagperson er at møde dig som den du er og skabe et trygt rum for samtale. Det vil sige, at du fortæller kun om dét, du er klar til at fortælle. Sammen gennem dialog, finder vi frem til alle de ressourcer du indeholder og som du ikke er bevidst om.

Pårørende er velkomne.  Det gælder både med hensyn til at oplyse pårørende om psykiske sygdom, men i mange tilfælde kan pårørende også være en  støtte for dig. Samarbejde med pårørende vil naturligvis kun finde sted hvis du giver accept til dette.​​

Min teoretiske baggrund og min erfarings områder: ADHD, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, autisme.

Sekretær, Tina Nørgård Nielsen

Jeg er uddannet lægesekretær i 2009 og har arbejdet i faget frem til i dag.

Det er mig der tager telefonen i telefontiden mellem kl. 12.00-14.00, mandag til torsdag.