Arbejdsområde

Hos undertegnede er der på nuværende tidspunkt ikke gruppebehandling (som undertegnede også har uddannelse i). I kommunalt regi og privat findes der selvhjælpsgrupper og andre tiltag som kan være en god hjælp til at forstå egen situation bedre. Hos regionspsykiatrien (Herning og andre) er der øget fokus på behandling i gruppe.

Der er jævnligt ønske om udredning i forhold til autisme spektrum lidelser, hvilket hos undertegnede foregår som en hjælp til at forstå konkret tænkning m.m. Hvis der eksempelvis fra kommunens side er ønske om mere detaljeret hjælp i forhold til autisme, da vil en sådan at opgave anbefales at blive bestilt hos en kollega, evt. en psykiater som ikke har overenskomst med sygesikringen (typisk med kommunen som betaler).

Ved mere udtalte problemer med alkoholisme eller misbrug vil du oftest med fordel kunne starte behandling hos det lokale rusmiddelcenter, hvor behandling også kan være anonym.

Jævnfør lovgivning føres der journal over dine konsultationer, som patient her i klinikken. Hvis der fra forsikringsselskab eller andre er forespørgsel om udlevering af journal materiale, da skal der være samtykke fra dig som patient.

Skrivning af større speciallægeattester anbefales bestilt hos kollegaer, hvor psykiatere uden overenskomst med sygesikringen oftest kan tilbyde dette med kortest ventetid.

Der er hos undertegnede ikke mulighed for at tage patienter i behandling inden det fyldte 18. år.