Genbestilling af medicin

Du kan kun genbestille recepter på medicin, hvor der er en gældende ordination på dit offentlige medicinkort, således som det udstilles på sundhed.dk (kræver din indlogning med NemId/MitID)

Anden medicin, hvor der er receptpligt, kan kun udskrives efter vurdering af en læge og kræver kontakt til klinikken.​

I den periode hvor du er patient i “Psykiatrisk Klinik – Speciallæge i psykiatri Otto Ejsing”, så får du recepter på de præparater som der opstartes eller ændres her i klinikken.

Andre typer medicin, som du får hos egen læge, det fortsætter som hidtil.

Når du afsluttes fra et forløb her i klinikken, så overgår behandlingsansvaret til din sædvanlige alment praktiserende læge, som også laver recepter på de præparater som eventuelt er opstartet her i klinikken.